Profil a kompetence

  1. Böllhoff Česká Republika >
  2. Společnost >
  3. Profil a kompetence

Böllhoff - kompetentní partner

Firma Böllhoff dělí své aktivity do dvou podnikatelských oblastí, z nichž v každé vystupuje jako komlexní poskytovatel spojovacích prvků a montážních technologií. Péči o zákazníka přímo na místě v každodenní praxi zajišťuje tým vysoce kvalifikovaných poradců zákazníka.

Spojovací a montážní technika

Böllhoff se považuje za specialistu pro vývoj pokrokových a vysoce kvalitních spojovacích technologií a příslušných montážních systémů. Přitom je Böllhoff se svou mezinárodní sítí sesterských společností, agentur a výrobních závodů přítomen na všech důležitých trzích.

Podnik nabízí řešení pro kovové materiály, umělé hmoty v oblasti techniky slepého nýtování, závitové technologie nebo spojovacích dílů z plastů a rychlouzávěrů - vše sladěné se širokým spektrem zpracovávacích systémů, od ručně vedených zařízení až po systémy s vazbou na roboty nebo na výrobní linky.

Böllhoff vyvíjí společně se svými zákazníky z automobilového a leteckého průmyslu nebo z jiných oborů nové spojovací technologie pro nové materiály a konstrukce. Spojovací technologie musí splňovat inovační nároky zákazníků a současně vyhovovat přísné disciplíně v oblasti nákladů v rostoucí mezinárodní konkurenci.

V tomto prostředí chce Böllhoff přispět jedinečnými řešeními ke zvýšení konkurenceschopnosti svých zákazníků. Böllhoff se přitom může spoléhat na technický know-how a dlouhodobou zkušenost odborných pracovníků.

Poskytovatel spojovacích prvků

Böllhoff se důsledně zaměřuje na požadavky zákazníků. Kromě široké palety spojovacích prvků to jsou především různé služby, které rozhodující měrou přispívají k ulehčení a zjednodušení veškerých procesů u zákazníka.

Pod názvem ECOSIT® soustřeďuje Böllhoff své logistické služby zabývající se požadavky moderní logistiky. Optimalizace materiálových toků zahrnuje pořizování, dispozici a dodávky. Toto zabezpečuje u zákazníků štíhlejší, rychlejší a efektivnější procesy.

Prostřednictvím ECOTECH vnáší Böllhoff do spolupráce se svými zákazníky rozvinutou kompetenci v oblasti aplikačně- technického poradenství. K výzvám patří optimalizace stávajících aplikací a také nové konstrukce nestandardních a výkresových dílů.

Inovační e-Busineess-řešení představují u Böllhoff základ efektivní datové komunikace a výměny dat po celém světě. Prostřednictvím balíčku služeb ECOLINE je zpřístupněna platforma pro nepřetržitý a rychlý tok informací mezi Böllhoff a jeho zákazníky.

Zákazníci, kteří by chtěli sériově odebírat od Böllhoff spojovací prvky speciálně balené v sáčcích, se rozhodnou pro službu ECOPACK. Nabídka zahrnuje poradenství pro optimální řešení balení a označování sáčků štítky nebo potiskem.Böllhoff je certifikován

Zde se dozvíte ve kterých oblastech!

Certifikáty a standardy

Jak se vidíme

Image skupiny Böllhoff !

Centrum stahování

Kontakt

Potřebujete poradit nebo získat informace o výrobcích ?

Kontakt

Corporate video of the Böllhoff Group


BÖLLHOFF

Copyright © 2013 Böllhoff s.r.o.