EJOT DELTA PT® šroub

vypočítatelně větší výkon v termoplastech

 1. Böllhoff Česká Republika >
 2. Spojovací prvky >
 3. Doplňkový sortiment >
 4. EJOT DELTA PT®

EJOT DELTA PT®

je závitotvářecí popř. drážkovací šroub pro plasty (speciálně pro termoplasty). EJOT DELTA PT® šroub vznikl na základě poznatků z dlouhodobé praxe při sešroubování termoplastů. Byl vyvinut nový robustní spojovací článek, který poskytuje zabezpečení dokonce i v mezní oblasti konstrukcí a podmínek použití.

Profil

Hospodárná spojení

EJOT DELTA PT®

Šroub s příčným řezem

Přímé sešroubování plastů je umožněno u tenkostěnných a plochých typů konstrukcí. Tím lze realizovat úsporu materiálu a zkrácení doby cyklu při vstřikovaném lití. Při pohledu na celkové náklady na spojení konstrukčního dílu se objeví potenciály významného snížení nákladů v důsledku řešení přímého sešroubování.

Technické informace

Závitová geometrie

EJOT DELTA PT® - Boční geometrie

Boční geometrie

Optimalizovaný vrcholový úhel EJOT DELTA PT® šroubu snižuje radiální prodloužení v porovnání s běžnými boky závitu s 60° vrcholovým úhlem. Úhle 20° popř. 30° vytváří pouze nízké radiální prodloužení, takže lze realizovat tenkostěnné konstrukce. Velká axiální komponenta umožňuje deformovanému, plastovému materiálu optimálně odtékat.


Vysoká pevnost v tahu a krutu
Zvětšení průřezu jádra zvyšuje pevnost v tahu a krutu DELTA PT® šroubu, takže i ve vysoce zesílených termoplastech mohou být dosaženy vysoké předpínací a utahovací momenty.


Vysoká odolnost proti vibracím
Dimenzování stoupání závitu umožňuje vysokou odolonost proti vibracím, je zabráněno samočinnému uvolnění šroubu otáčením.


Stoupající dynamické zatížení
Nové profilování jádra vede ještě k vyšší dynamické bezpečnosti. Mez únavy šroubu je podstatně zvýšena zvětšením průřezu jádra a optimalizací profilu závitu. Za účelem dalšího zvýšení dynamické bezpečnosti byl stabilizován profil závitu k patě, čímž se zvyšuje zajištění proti zlomení boku. Díky optimalizovanému stoupání, které vede k většímu záběru závitu, vyplývají rovněž výhodnější podmínky působící proti únavovému lomu boku závitu. Faktor 1,5.

Přednosti

Použití EJOT DELTA PT® šroub nabízí podstatné výhody:

EJOT DELTA PT®
 • Minimální radiální napětí díky malému vrcholovému úhlu
 • Optimální tok materiálu při sešroubování
 • Vysoká samosvornost závitu díky optimalizovanému stoupání
 • Podstatně zvýšená životnost spojení
 • Vysoká pevnost v tahu a krutu
 • Možnost použití kratších šroubů a / nebo menších průměrů v porovnání s běžnými spojeními
 • Materiál ocel k zúšlechtění PT 10
 • Výhody z hlediska nákladů při používání standardizovaných dílů z podnikové normy


Kontaktní formulář

Potřebujete poradit nebo získat informace o výrobcích ?

Kontaktní formulář
Das Teaser-Element 2 ist nicht definiert, obwohl im Teaser-Header angegeben.
Das Teaser-Element 3 ist nicht definiert, obwohl im Teaser-Header angegeben.

BÖLLHOFF

Copyright © 2013 Böllhoff s.r.o.