Akreditovaná zkušební laboratoř

 

 1. Böllhoff Česká Republika >
 2. Služby >
 3. Akreditovaná zkušební laboratoř

Akreditovaná zkušební laboratoř

Akreditovaná zkušební fyzikálně-technologická laboratoř poskytuje služby v oblasti destruktivních zkoušek upevňovacích a spojovacích prvků.
Veškeré obory a oblasti skupiny Böllhoff a jejich zákazníků profitují z materiálového a technicky-zkušebního Know-How laboratoře.

Zkušební laboratoř provádí zkoušky na zakázku společností Böllhoff i pro externí zákazníky.

Služby

S moderním vybavením a kompetentním zkušebním personálem jsou prováděny mechanicko-technologické, fyzikální, chemické a metalografické zkoušky v rámci následujícícho:

 • Zajištění jakosti
 • Zkoušky dle specifických požadavků zákazníků
 • Vývoj produktů
 • Zkoušky prvních vzorků, škodní případy, reklamace
 • Podopra veškerých oblastí skupiny Böllhoff a jejich zákazníků prostřednictvím materiálového a zkušebně-technického Know-how
Mechanicko-technologické zkoušky
 • Zkoušky tahem a tlakem do 400 kN
 • Zkouška tvrdosti
 • Zkouška sešroubování (točivý moment, úhel otáčení, předpínací síla)
 • Zkoumání součinitele tření
 • Zkoumání struktury / metalografie
 • Kontrola povrchových vad
 • Zkouška těsnosti
 • Zkouška čistoty
 • Vibrační zkouška na spojeních do M16
 • Zkouška na únavu při kmitavém napětí do 150 kN ± 75kN
Fyzikální zkoušky
 • Měření tloušťky vrstvy - rentgenová fluorescenční metoda
 • Optická emisní spektrální analýza
Chemické zkoušky
 • Korozní zkoušky (zkouška odolnosti proti solné mlze, test Strauss)
 • Kontrola obsahu Cr(VI)-v nanesených povlacích

Mechanická příprava vzorků / preparace / výroba přípravků a vzorkůProduktové katalogy

Hledáte další technické informace ?

Centrum stahování

Böllhoff je certifikován

Zde se dozvíte ve kterých oblastech!

Certifikáty a standardy

Kontaktní formulář

Potřebujete poradit nebo získat informace o výrobcích ?

Kontaktní formulář

Pohled do laboratoře

 • Pohled do laboratoře – Zkouška tahem u šroubů

  Zkouška tahem u šroubů

 • Pohled do laboratoře – Zkoumání struktury mikroskopem

  Zkoumání struktury mikroskopem

 • Pohled do laboratoře – Zkouška součinitele tření pomocí zkoušky sešroubování

  Zkouška součinitele tření pomocí zkoušky sešroubování

 • Pohled do laboratoře – Vysoko frekvenční vysílač na zkoušky pevnosti, popř. na opotřebení spojovacích prvků

  Vysoko frekvenční vysílač na zkoušky pevnosti, popř. na opotřebení spojovacích prvků

 • Pohled do laboratoře – Detekce chromu (VI) v povrchových úpravách

  Detekce chromu (VI) v povrchových úpravách

 • Pohled do laboratoře – Zkouška v solné mlze

  Zkouška v solné mlze

 • Pohled do laboratoře – Vizuální zkouška povrchů mikroskopem v 3D

  Vizuální zkouška povrchů mikroskopem v 3D

 • Pohled do laboratoře – Příjem zakázek

  Příjem zakázek

 • Pohled do laboratoře – Zkoušky v mechanicko-technologické oblasti

  Zkoušky v mechanicko-technologické oblasti

 • Pohled do laboratoře – Měření tloušťky vrstvy a analýza materiálu

  Měření tloušťky vrstvy a analýza materiálu

 • Pohled do laboratoře – Zkoušky tahem a zkoušky sešroubováním

  Zkoušky tahem a zkoušky sešroubováním


BÖLLHOFF

Copyright © 2013 Böllhoff s.r.o.