Prohlášení o ochraně údajů

 

 1. Böllhoff Česká Republika

Označení dodavatele podle §5 TMG

Označení dodavatele dle §5 zákona o telekomunikačních médiích.

Transparentnost a otevřená komunikace jsou pro nás samozřejmostí jak v rámci skupiny Böllhoff tak i mimo ní. Zde naleznete důležité informace o skupině Böllhoff a o tom, jak s námi můžete jednoduše navázat kontakt.

Skupina Böllhoff jako holdingová společnost Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG. je společností německého práva s hlavním sídlem v Bielefeldu.

Osobně ručící společník:
Wilhelm Böllhoff Verwaltungs-GmbH

Jednatelé:
Michael W. Böllhoff, Wilhelm A. Böllhoff, Dr.-Ing Jens Bunte, Dr. oec. publ. Carsten Löffler

Poštovní adresa:
Archimedesstr. 1 - 4, 33649 Bielefeld, Německo
Tel.č..: +49 (0)5 21 / 44 82 -01
Fax: +49 (0)5 21 / 44 93 -64
E-Mail: info@boellhoff.com

Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG je zapsán v obchodním rejstříku Obvodního soudu Bielefeld pod číslem HRA12987.
Daňové identifikační číslo Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG je DE 126939090.

+ Obsah

Prohlášení o ochraně údajů (verze 2008061601)

Srdečně vítejte v Böllhoff!

Jsme rádi, že jste navštívili naše webové stránky a děkujeme vám za zájem o náš podnik, naše produkty a naše webové stránky. Ochrana Vaší privátní sféry při používání našich webových stránek je pro nás důležitá. Proto se prosím seznamte s následujícími informacemi:

Anonymní získávání údajů
Webové stránky skupiny Böllhoff můžete zásadně navštěvovat, aniž byste nám museli sdělovat, kdo jste. Dozvíme se pouze jméno vašeho poskytovatele internetových služeb, webovou stránku, z níž nás navštívíte, a webové stránky, které u nás shlédnete. Tyto informace jsou vyhodnocovány pro statistické účely. Vy jako individuální uživatel zůstanete přitom v anonymitě.

 • Zjišťování a zpracování osobních údajů
  Osobní údaje jsou zjišťovány pouze tehdy, když nám je sami sdělíte, například za účelem provedení smlouvy, ankety nebo při registraci pro personalizované služby. V rámci personalizovaných služeb skupiny Böllhoff budou Vaše registrační údaje za předpokladu Vašeho souhlasu zpracovány za účelem reklamy a výzkumu trhu a pro potřebné úpravy elektronických služeb.
 • Export a zpracování údajů mimo Evropský hospodářský prostor
  Nedochází ani k žádnému exportu ani k žádnému zpracování údajů ve státech mimo Evropský hospodářský prostor.
 • Používání a předávání osobních údajů
  Osobní údaje zjištěné v rámci webových stránek skupiny Böllhoff jsou používány bez Vašeho souhlasu pouze k realizaci smluv a ke zpracování Vašich potávek. Jsou ukládány do databáze.
  Vaše údaje budou použity nad tento rámec k účelům reklamy a výzkumu trhu a pro potřebné úpravy elektronických služeb skupiny Böllhoff pouze tehdy, jestliže jste k tomu předem udělili souhlas.
  V ostatním nedochází k žádnému předávání třetím osobám. Váš příslušný souhlas můžete s platností do budoucna samozřejmě kdykoliv odvolat.
 • Externí odkazy
  Pro Vaši optimální informovanost naleznete na našich stránkách odkazy, které odkazují na třetí osoby. Jestliže takovéto odkazy nejsou evidentně rozpozantelné, upozorňujeme Vás na to, že se jedná o externí odkaz. Skupina Böllhoff nemá žádný vliv na obsah a uspořádání takovýchto stránek jiných nabízejících subjektů. Záruky vyplývající z tohoto prohlášení o ochraně údajů tam proto samozřejmě neplatí.

Další informace a kontakty
Jestliže máte další informace k tématu "Ochrana údajů ve skupině Böllhoff " můžete je kdykoliv zaslat i s podněty poštou na adresu:

Böllhoff, s.r.o.
Palouky 1365
253 01 Hostivice

+ Obsah

Prohlášení o souhlasu (verze 20080828001)

 • Ano, souhlasím s tím, že údaje, které jsem výše uvedl(a), budou uloženy do databáze a budou použity pro informace spotřebitele a do informačních zpravodajů, které mi budou zasílány.
 • Dále souhlasím s tím, že moje údaje budou použity k účelům reklamy a výzkumu trhu a pro potřebné úpravy elektronických služeb ze strany skupiny Böllhoff.

  Jako žadatel/žadatelka souhlasím s tím, že údaje, které jsem výše uvedl(a), budou uloženy do databáze žadatelů. Pokud bych s tím nesouhlasil(a), mohu jednoduše bez předepsané formy požádat o vymazání svých údajů zasláním e-mailu na hsindlarova@boellhoff.com . Mé informace neboudou předávány jiným podnikům.

  Prohlášení o ochraně údajů skupiny Böllhoff jsem vzal na vědomí.

Ochrana údajů za účelem analýzy webových stránek

Tato webová stránka používá Google Analytics - nástroj webové analýzy, který používá tzv. „cookies“, tzn. textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače a umožňují analýzu používání webové stránky. Informace o používání této webové stránky (včetně vaší IP-adresy) vytvořené prostřednictvím cookie budou přeneseny na server skupiny Böllhoff v Německu a uloží se tam. Tyto informace slouží k vyhodnocení aktivit webové stránky. Skupina Böllhoff převede tyto informace případně také třetím osobám, pokud je to nařízené zákonem nebo pokud tyto údaje zpracovávají třetí strany na základě pověření ze skupiny Böllhoff. Instalaci cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru vašeho vyhledávače; přesto však poukazujeme na skutečnost, že v tomto případě nebudete moci příp. využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Používáním této webové stránky prohlašujete, že souhlasíte s tím, že skupina Böllhoff zpracuje od vás zjištěné údaje výše popsaným způsobem a k výše uvedenému účelu.

+ Obsah


BÖLLHOFF

Copyright © 2013 Böllhoff s.r.o.