10 důvodů pro Böllhoff

proč Böllhoff nabízí svým zákazníkům vhodná řešení!

  1. Böllhoff Česká Republika >
  2. Joining together >
  3. 10 důvodů pro Böllhoff

10 důvodů pro Böllhoff

Vytváříme spojení ! Společnost Böllhoff je přesvědčena, že může zákazníkům pomoci při optimalizaci jejich řetězce tvorby hodnot.

Böllhoff - Joining together!

1. Celková optimalizace nákladů

Produkty a služby pro podporu řetězce tvorby hodnot

Řetězec tvorby hodnot

V centru pozornosti se nachází řetězec tvorby hodnot zákazníků. Právě v oblasti C-dílů se ukázalo, že to není jenom cena dílu, která dělá výrobu a montáž efektivnější. Böllhoff podporuje svoje zákazníky už od nákupu spojovacích prvků, přes montážní procesy, vývoj, konstrukci, logistiku a management jakosti.
Díky tomuto rozboru „celkových nákladů" je docíleno takových úspor, které jdou daleko za cenou jednotlivých dílů.

2. Oblasti know-how

Řešení šitá na míru díky specifickému know-how

Oblasti Piktogram

Pouze řešení vztahující se na daný obor jsou skutečně šitá na míru. Požadavky na techniku, jakost a logistiku kladou pracovníkům Böllhoff zcela rozličné úkoly.

Díky angažovanému výzkumu tak vzniká cenný a stále rostoucí know-how. Využijte toho!

3. Kompetence na místě

Pro zákazníky v jejich lokalitě

Mapa světa

Blízkost k zákazníkovi vyžaduje globální přítomnost. Se sítí společností a výrobních závodů poskytuje Böllhoff svým zákazníkům celosvětově rozsáhlou podporu.

Odbornost přímo v dané lokalitě a krátké rozhodovací postupy zajišťují zákazníkům rychlá a hospodárná řešení přesně tam, kde je potřebují.

4. Nárůst energie

Doprovázení zákazníků až k jejich výrobním závodům a na nové trhy

Böllhoff roste s úkoly svých zákazníků.

Se získanou energií ve formě inovačních produktů a služeb rozšiřuje Böllhoff neustále nabídku pro své zákazníky.

5. Spektrum produktů

100.000 položek - veškerá spojovací a montážní technika

Skupiny výrobků

Böllhoff-sortiment zahrnuje více než 100.000 položek - od standardního šroubu přes zvláštní díly až ke zcela automatickému montážnímu stroji. Kromě toho Böllhoff nabízí v rámci svých logistických kompetencí také management veškerých C-dílů.

Produktové spektrum je rozšířeno neustálými inovacemi o vylepšená řešení.

6. Systémová řešení, inovační produkty

Koncepce šité na míru pro speciální požadavky zákazníků

Besprechung

Systémová řešení vznikají díky inovačním myšlenkám. Böllhoff neustále vyvíjí produkty dle požadavků zákazníka a rozvíjí nové metody techniky spojování, které jdou nad rámec aktuálního stavu techniky. Jedinečná kombinace ze stávajících prvků a montážní techniky z jedné ruky zajišťuje nejvyšší spolehlivost a užitek pro zákazníka.

7. Redukce nákladů optimalizací procesu

Rychle, štíhle, flexibilně, efektivně - požadavky na moderní výrobu a logistiku

Dopravní pás

Optimalizací materiálových toků a montážního řešením a s cíleně odsouhlasenou standardizací nabízí Böllhoff konkrétní konkurenční výhody. Böllhoff podporuje své zákazníky v rámci jejich celého řetězce pořizování a tvorby hodnot, při snižování nákladů, zjednodušování procesů, snižování skladových zásob a zabraňování váznutí dodávek.

8. Filozofie nulové chyby

Böllhoff - zajišťení kvality: stále lepší, než norma

Měřící hlavice

Böllhoff sází na filozofii nulové chyby, nejenom pro oblasti s nejvyššími nároky na bezpečnost, jako je letectví a astronautika. S nejvyšší přesností a nejmodernějšími analytickými metodami garantuje Böllhoff svým zákazníkům stálou kvalitu produktů.
Management jakosti certifikovaný dle DIN/ISO TS16949 a také dle IRIS dokumentuje angažovanost Böllhoff při zajišťování bezpečnosti výroby svých zákazníků.

9. Spolehlivost

135 let zkušeností a stálosti

Rodina Böllhoff

Jako nezávislý rodinný podnik je Böllhoff již více než 130 let spolehlivým partnerem svých zákazníků. Na základě této tradice se Böllhoff důsledně zaměřuje na budoucnost. Dlouhodobá spokojenost zákazníků a stálost jsou hodnotami pro další generaci.

10. Základní princip

Z přívětivosti se vytváří důvěra

Základní princip

Myšlenka poskytovat služby ovlivňuje vystupování a chování vůči zákazníkům a obchodním partnerům. Z přívětivosti se vytváří důvěra a důvěra je podkladem pro dobré partnerství.
Definovaným cílem je nadprůměrný užitek pro zákazníka. Tohoto lze dosáhnout pouze s nadšenými pracovníky, kteří svým osobním nasazením vytváří základ pro dnešní a budoucí úspěch.

+ Základní princip skupiny BöllhoffKompetentní partner

10 důvodů pro Böllhoff

Jak se vidíme

Image skupiny Böllhoff !

Centrum stahování

Kontakt

Potřebujete poradit nebo získat informace o výrobcích ?

Kontakt

BÖLLHOFF

Copyright © 2013 Böllhoff s.r.o.